ศูนย์ฯต้นแบบ

 

1. โครงการฝึกอบให้ความเกี่ยวกับการใช้ Smart Phone และ E-Commerce กศน.ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2. โครงการฝึกอบรมช่างเชื่อมและช่างปูกระเบื่อง กสน.ตำบลนานกกก  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

3. โครงการอบรมการทำปูนปั้นและแคร่ไม้ไผ่  กสน.บ้านเก่า  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

4. โครงการแปรรูปผลิตภัณจากปลา  กศน.ตำบลยี่ล้น    อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

5. โครงการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนกินได้ เรื่อง การปลูกหอมแดง ของ กสน.ตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

6.โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน กสน.ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

 

 


 

 

 

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม